Tag: สินเชื่อciti โอนหนี้มาจ่ายที่เดียว


สินเชื่อบุคคลซิตี้ (Citi Personal Loan) จากทาง Citibank สินเชื่อจากทางสถาบันการเงินแห่งนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อเอนกประสงค์ เช่นค่าใช้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าเทอม ค่าบ้าน รวมไปถึงปรับเปลี่ยนที่พักที่อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้คุณเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน อิสระของการใช้จ่าย วงเงินที่จะอนุมัตินั้นสูงถึง 5 เท่าของรายได้ สมัครง่ายมาก การชำระหนี้มีระยะเวลาผ่อนนาน ไม่ต้องค้ำประกันแต่อย่างใด อัตราดอกเบี้ยถูกสุดลดต้นลดดอกกันเลยทีเดียว สำหรับผู้ที่สนใจต้องการสมัครนั้นจะต้องมีอายุครบ 21 ปีขึ้นไป และจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน เพียงเท่านี้ก็สมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้ได้อย่างง่ายดาย สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษา ธนชาต Read more…