สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารซีไอเอ็มบี – CIMB THAI HOME LOAN


สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารซีไอเอ็มบี

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารซีไอเอ็มบี

สินเชื่อ เพื่อการไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ.

รายละเอียดสินเชื่อ

สถาบันการเงิน: ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อสินเชื่อ: สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน
ผู้มีสิทธิ์กู้: เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว และผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

ผู้มีสัญชาติไทย: พักอาศัยในประเทศไทย
พนักงานเงินเดือน: อายุ 21 – 62 ปี ไม่เกิน 70 ปี
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว: อายุ 25 – 62 ปี เกิน 70 ปี
อายุงาน พนักงานสัญญาจ้าง: 1 ปีขึ้นไป สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือ
อายุงาน ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว: 2 ปีขึ้นไป สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
อายุงาน พนักงานประจำ: 6 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงาน
รายได้ขั้นต่ำ: 30,000 บาท ขึ้นไป

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Update