สินเชื่ออเนกประสงค์ UOB Cash To Home (ยูโอบี แคช ทู โฮม) ธนาคารยูโอบี (UOB)


สินเชื่ออเนกประสงค์ UOB Cash To Home

บริการรวดเร็วถึงบ้าน วงเงินสูงสุดถึง 50 ล้านบาท จากยูโอบี ไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้ ผ่อนชำระยาวนานถึง 30 ปี อนุมัติภายใน 3 วัน

สินเชื่ออเนกประสงค์ UOB Cash To Home

รายละเอียดสินเชื่อ

สถาบันการเงิน: ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อสินเชื่อ: สินเชื่ออเนกประสงค์ UOB Cash To Home
ประเภทสินเชื่อ: สินเชื่อบ้านแลกเงิน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ: สินเชื่ออเนกประสงค์

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
รายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท
อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ)

อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ :

  • ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government Sector)
  • ไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed)

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Update