สินเชื่ออเนกประสงค์ Mortgage Power CIMB THAI (สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์)


สินเชื่ออเนกประสงค์ Mortgage Power
สินเชื่ออเนกประสงค์ Mortgage Power CIMB THAI

สินเชื่ออเนกประสงค์ Mortgage Power CIMB THAI สำหรับคนมีบ้าน สินเชื่ออเนกประสงค์ ดอกเบี้ยถูก ตอบสนองทุกความต้องการของคุณให้เป็นจริง

รายละเอียด

 • สถาบันการเงิน : CIMB THAI
 • ชื่อสินเชื่อ : สินเชื่อ Mortgage Power (สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์)
 • ประเภทสินเชื่อ : สินเชื่ออเนกประสงค์ ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • วัตถุประสงค์สินเชื่อ : สินเชื่ออเนกประสงค์
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกัน อัคคีภัย)
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.44%

จุดเด่น

สินเชื่ออเนกประสงค์ ดอกเบี้ยถูก สำหรับคนมีบ้าน ตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ฝันเป็นจริง

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 21 – 62 ปี
 • เป็นผู้มีประวัติการใช้สินเชื่อไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป

อายุการทำงาน

 • พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป
 • พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทที่ น่าเชื่อถือเฉพาะพนักงาน ในระดับบริหารตั้งแต่ ระดับผู้จัดการ / หัวหน้างานขึ้นไป 1 ปีขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการ 2 ปี ขึ้นไป

#สินเชื่ออเนกประสงค์ดอกเบี้ยถูก #สินเชื่ออเนกประสงค์mortgagepower

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Update