สินเชื่ออเนกประสงค์ CIMB สินเชื่อเงินสด เงินกู้


สินเชื่ออเนกประสงค์ CIMB


ก่อนสมัครสินเชื่อ มาทำความรู้จักประเภทของสินเชื่อต่าง ๆ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .

คุณสมบัติ

รายละเอียดสินเชื่อ

สินเชื่อเอนกประสงค์ มอร์เกจพาวเวอร์ CIMB THAI อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก 4.29% สำหรับผู้ที่มีรายได้ 100,000 บาท

 • สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 • อายุ 21 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • อายุงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน
 • การคิดดอกเบี้ย : ลดต้นลดดอก

อายุการทำงาน

 • พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ : 6 เดือนขึ้นไป
 • พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการ : 1 ปีขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการ : 2 ปีขึ้นไป

เอกสาร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

 • สลิปเงินเดือน  ไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกัน / นับจากปัจจุบัน

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน

 

สมัครสินเชื่ออเนกประสงค์ CIMB TH ง่าย ๆ คลิก