สินเชื่อส่วนบุคคล ความรู้เบื้องต้น รู้ไว้ก่อนขอสินเชื่อ


สินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยต่ำ
สินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติง่าย

สินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่อที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ ให้กับบุคคลเพื่อนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ส่วนตัว เช่น ชำระหนี้ ซื้อรถยนต์ ปรับปรุงบ้าน หรือท่องเที่ยว สินเชื่อส่วนบุคคลมีวงเงินกู้ตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้านบาท อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประวัติเครดิต รายได้ และระยะเวลาการผ่อนชำระ.

Contents

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคล

ผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไปจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีรายได้ประจำ
 • มีที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 • มีประวัติเครดิตที่ดี

ขั้นตอนการขอสินเชื่อส่วนบุคคล

ขั้นตอนการขอสินเชื่อส่วนบุคคลโดยทั่วไปมีดังนี้

 • รวบรวมเอกสารที่จำเป็น ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือเอกสารแสดงรายได้อื่นๆ
 • ติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อส่วนบุคคล
 • ยื่นเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นให้กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน
 • รอการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล
 • เซ็นสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคลและรับเงินกู้

ข้อดีและข้อเสียของสินเชื่อส่วนบุคคล

ข้อดีของสินเชื่อส่วนบุคคล ได้แก่

 • สามารถขอสินเชื่อได้วงเงินสูง
 • อนุมัติสินเชื่อได้รวดเร็ว
 • สามารถใช้เงินกู้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวต่างๆ

ข้อเสียของสินเชื่อส่วนบุคคล ได้แก่

 • อัตราดอกเบี้ยสูง
 • มีภาระผ่อนชำระรายเดือน
 • ต้องชำระหนี้ทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำหนด

การเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล

ก่อนตัดสินใจขอควรเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลจากหลายธนาคารหรือสถาบันการเงิน เพื่อเลือกสินเชื่อส่วนบุคคลที่เหมาะกับความต้องการและเงื่อนไขของตัวเอง ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล ได้แก่

 • วงเงินกู้
 • อัตราดอกเบี้ย
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ
 • เงื่อนไขการอนุมัติ

การชำระสินเชื่อส่วนบุคคล

ผู้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลมีหน้าที่ชำระหนี้ตามสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล การชำระเงินสามารถชำระได้หลายวิธี ได้แก่

 • ชำระผ่านธนาคาร
 • ชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ชำระผ่านระบบออนไลน์

การผิดนัดชำระสินเชื่อส่วนบุคคล

หากผู้กู้ผิดนัดชำระสินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารหรือสถาบันการเงินอาจดำเนินการดังนี้

 • เรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระ
 • แจ้งไปยังเครดิตบูโร
 • ฟ้องร้องดำเนินคดี

สรุป

การขอสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนเพื่อนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ผู้กู้ควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ของสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคล อันไหนดี อนุมัติง่าย

สินเชื่อส่วนบุคคลเป็นสินเชื่อที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ ให้กับบุคคลเพื่อนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ส่วนตัว เช่น ชำระหนี้ ซื้อรถยนต์ ปรับปรุงบ้าน หรือท่องเที่ยว สินเชื่อส่วนบุคคลมีวงเงินกู้ตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้านบาท อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประวัติเครดิต รายได้ และระยะเวลาการผ่อนชำระ

การจะเลือกสินเชื่อส่วนบุคคลที่ดีนั้น สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อ

ต่อไปนี้คือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับความนิยมและอนุมัติง่าย ได้แก่

 • สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารกรุงไทย
 • สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารกสิกรไทย
 • สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารกรุงเทพ
 • สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์
 • สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารออมสิน
 • สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารทหารไทยธนชาต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารยูโอบี
 • สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 • สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

แต่ละธนาคารมีเงื่อนไขและข้อเสนอที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลจากหลายธนาคารก่อนตัดสินใจเลือก

ปัจจัยในการเลือกสินเชื่อส่วนบุคคล

 • งเงินกู้ วงเงินกู้ที่คุณต้องการควรเพียงพอกับความต้องการใช้เงินของคุณ เช่น หากคุณต้องการใช้เงินเพื่อชำระหนี้ วงเงินกู้ควรเพียงพอกับจำนวนเงินที่คุณค้างชำระ หากคุณต้องการใช้เงินเพื่อซื้อรถยนต์ วงเงินกู้ควรเพียงพอกับราคารถยนต์ที่คุณต้องการซื้อ
 • อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณา เพราะจะส่งผลต่อภาระการผ่อนชำระของคุณ อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำจะช่วยลดภาระการผ่อนชำระของคุณได้
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ ระยะเวลาการผ่อนชำระควรสอดคล้องกับความสามารถในการผ่อนชำระของคุณ หากคุณมีรายได้น้อย ควรเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระที่ยาวนานขึ้น เพื่อให้ภาระการผ่อนชำระไม่สูงเกินไป
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆ สินเชื่อส่วนบุคคลบางประเภทอาจมีค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด ค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า ฯลฯ ควรพิจารณาค่าธรรมเนียมต่างๆ ก่อนตัดสินใจเลือกสินเชื่อ
 • เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อ เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อของแต่ละธนาคารแตกต่างกันไป ตรวจสอบเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อก่อนตัดสินใจเลือกสินเชื่อ

ขั้นตอนการขอสินเชื่อส่วนบุคคล

ขั้นตอนการขอสินเชื่อส่วนบุคคลโดยทั่วไปมีดังนี้

 • รวบรวมเอกสารที่จำเป็น ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือเอกสารแสดงรายได้อื่นๆ
 • ติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อส่วนบุคคล
 • ยื่นเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นให้กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน
 • รอการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล
 • เซ็นสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคลและรับเงินกู้

ข้อดีของสินเชื่อส่วนบุคคล ได้แก่

 • สามารถขอสินเชื่อได้วงเงินสูง
 • อนุมัติสินเชื่อได้รวดเร็ว
 • สามารถใช้เงินกู้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวต่างๆ

ข้อเสียของสินเชื่อส่วนบุคคล ได้แก่

 • อัตราดอกเบี้ยสูง
 • มีภาระผ่อนชำระรายเดือน
 • ต้องชำระหนี้ทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำหนด

การชำระสินเชื่อส่วนบุคคล

ผู้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลมีหน้าที่ชำระหนี้ตามสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล การชำระเงินสามารถชำระได้หลายวิธี ได้แก่

 • ชำระผ่านธนาคาร
 • ชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ชำระผ่านระบบออนไลน์

การผิดนัดชำระสินเชื่อส่วนบุคคล

หากผู้กู้ผิดนัดชำระสินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารหรือสถาบันการเงินอาจดำเนินการดังนี้

 • เรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระ
 • แจ้งไปยังเครดิตบูโร
 • ฟ้องร้องดำเนินคดี

การขอสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนเพื่อนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ผู้กู้ควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ ของสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อส่วนบุคคล

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Update