สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร?


สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร? อธิบาย
สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร?

สินเชื่อส่วนบุคคลคือเงินกู้ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลเพื่อนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ชำระหนี้ ซื้อสินทรัพย์ ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ท่องเที่ยว เป็นต้น สินเชื่อส่วนบุคคลมีวงเงินกู้ที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้ เช่น รายได้ ประวัติเครดิต และภาระหนี้สินอื่นๆ

สินเชื่อส่วนบุคคลมีประเภทต่างๆ ดังนี้

 • สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ (Unsecured Personal Loan) คือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ต้องมีหลักประกัน เช่น บ้าน ที่ดิน หรือรถยนต์ สินเชื่อประเภทนี้มักมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลแบบมีหลักทรัพย์
 • สินเชื่อส่วนบุคคลแบบใช้หลักทรัพย์ (Secured Personal Loan) คือสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีหลักประกัน เช่น บ้าน ที่ดิน หรือรถยนต์ สินเชื่อประเภทนี้มักมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่ใช้หลักทรัพย์

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคล

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคล ได้แก่

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีรายได้ประจำ
 • ประวัติเครดิตที่ดี
 • ไม่มีภาระหนี้สินอื่นๆ มากเกินไป

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล ได้แก่

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองรายได้
 • สำเนาสัญญาการกู้ยืมเงิน

ข้อดีของสินเชื่อส่วนบุคคล

ข้อดีของสินเชื่อส่วนบุคคล ได้แก่

 • วงเงินกู้ที่หลากหลาย
 • อนุมัติง่าย
 • ผ่อนชำระได้นาน
 • สามารถใช้เงินได้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ

ข้อเสียของสินเชื่อส่วนบุคคล

ข้อเสียของสินเชื่อส่วนบุคคล ได้แก่

 • มีอัตราดอกเบี้ยสูง
 • ต้องมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น
 • มีโอกาสผิดนัดชำระหนี้

สินเชื่อส่วนบุคคลเหมาะกับใคร?

สินเชื่อส่วนบุคคลเหมาะกับผู้ที่ต้องการเงินก้อนใหญ่เพื่อนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ชำระหนี้ ซื้อสินทรัพย์ ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ท่องเที่ยว เป็นต้น สินเชื่อส่วนบุคคลควรเป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น ก่อนที่จะกู้สินเชื่อส่วนบุคคล คุณต้องพิจารณาถึงความสามารถในการชำระหนี้ของคุณอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นจนเกินตัว

สรุป

สินเชื่อส่วนบุคคลเป็นทางเลือกสำหรับบุคคลที่ต้องการเงินก้อนใหญ่เพื่อนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะตัดสินใจขอสินเชื่อส่วนบุคคล คุณต้องพิจารณาถึงความสามารถในการชำระหนี้ของคุณอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นจนเกินตัว

หากคุณกำลังมองหาสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ต่างๆ โปรดศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบ และเลือกสินเชื่อส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด

คําถามอื่น ๆ ที่พบบ่อย

สินเชื่อส่วนบุคคล อันไหนดี อนุมัติง่าย?

สินเชื่อส่วนบุคคลที่อนุมัติง่ายนั้นมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น รายได้ ประวัติเครดิต และสถานะการทำงาน โดยทั่วไปแล้ว สินเชื่อส่วนบุคคลที่อนุมัติง่ายจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลที่อนุมัติยาก อย่างไรก็ดี สินเชื่อส่วนบุคคลที่อนุมัติง่ายก็อาจมีความยืดหยุ่นในเงื่อนไขการผ่อนชำระมากกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลที่อนุมัติยากเช่นกัน

ต่อไปนี้คือสินเชื่อส่วนบุคคลที่อนุมัติง่ายบางประเภท:

 • สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคาร
 • สินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น ๆ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ
 • สินเชื่อส่วนบุคคลจากบริษัทเงินทุน
 • สินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงินออนไลน์

เมื่อเลือกสินเชื่อส่วนบุคคล ควรพิจารณาปัจจัยหลายประการ เช่น วงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ เงื่อนไขการผ่อนชำระ ฯลฯ นอกจากนี้ยังควรเปรียบเทียบข้อเสนอสินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงินหลายแห่งก่อนตัดสินใจเลือกสินเชื่อส่วนบุคคลที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับในการขอสินเชื่อส่วนบุคคลที่อนุมัติง่าย:

 • ตรวจสอบประวัติเครดิตของคุณให้เรียบร้อย
 • ยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันการเงินที่มีประวัติการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลสูง
 • เตรียมเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วน
 • ยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีวงเงินสินเชื่อไม่สูงเกินไป
 • เลือกระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวนาน
 • ผ่อนชำระสินเชื่อส่วนบุคคลตรงเวลาทุกงวด

การขอสินเชื่อส่วนบุคคลควรพิจารณาอย่างรอบคอบและเลือกสินเชื่อส่วนบุคคลที่เหมาะกับคุณมากที่สุด ไม่ควรขอสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น และไม่ควรก่อหนี้เกินตัว

สินเชื่อ ธนาคารไหนอนุมัติง่าย อาชีพอิสระ 2566?

ธนาคารที่อนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลให้อาชีพอิสระได้ง่ายในปี 2566 มีดังนี้

 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารทิสโก้

ธนาคารเหล่านี้มีเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลที่ค่อนข้างผ่อนปรนสำหรับอาชีพอิสระ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น รายได้ ประวัติเครดิต และความมั่นคงของอาชีพ

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารแต่ละแห่ง ดังนั้นจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดของสินเชื่อส่วนบุคคลแต่ละธนาคารก่อนยื่นขอสินเชื่อ

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับในการขอสินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับอาชีพอิสระให้อนุมัติง่าย:

 • ตรวจสอบประวัติเครดิตของคุณให้เรียบร้อย
 • ยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคลกับธนาคารที่มีประวัติการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลสูง
 • เตรียมเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วน
 • ยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีวงเงินสินเชื่อไม่สูงเกินไป
 • เลือกระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวนาน
 • ผ่อนชำระสินเชื่อส่วนบุคคลตรงเวลาทุกงวด

การขอสินเชื่อส่วนบุคคลควรพิจารณาอย่างรอบคอบและเลือกสินเชื่อส่วนบุคคลที่เหมาะกับคุณมากที่สุด ไม่ควรขอสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น และไม่ควรก่อหนี้เกินตัว

สินเชื่อส่วนบุคคลศรีสวัสดิ์แคปปิตอลผ่านยากไหม?

สินเชื่อส่วนบุคคลศรีสวัสดิ์แคปปิตอลเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่อนุมัติง่าย คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลศรีสวัสดิ์แคปปิตอล ได้แก่

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20-60 ปี
 • รายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • ทำงานประจำหรือมีอาชีพอิสระ
 • มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี

สินเชื่อส่วนบุคคลศรีสวัสดิ์แคปปิตอลมีวงเงินสูงสุด สูงสุด 2 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 12% ต่อปี เอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลศรีสวัสดิ์แคปปิตอล ได้แก่

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้
 • ใบรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
 • สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

การขอสินเชื่อส่วนบุคคลศรีสวัสดิ์แคปปิตอลสามารถยื่นขอผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่

 • ยื่นขอผ่านเว็บไซต์ศรีสวัสดิ์แคปปิตอล
 • ยื่นขอผ่านสาขาศรีสวัสดิ์แคปปิตอล
 • ยื่นขอผ่านแอปพลิเคชันศรีสวัสดิ์แคปปิตอล

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลศรีสวัสดิ์แคปปิตอลจะขึ้นอยู่กับข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัคร โดยทั่วไปแล้วสินเชื่อส่วนบุคคลศรีสวัสดิ์แคปปิตอลจะอนุมัติง่ายสำหรับผู้ที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีและรายได้ประจำที่มั่นคง

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Update