บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ Citi Rewards Credit Card


บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด

สมัครบัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก, ปีถัดไป 3,800 บาท ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 100,000 บาท ขึ้นไป (ต่อปี) เพื่อรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป

รายละเอียด Credit Card

ชื่อ Credit Card / Debit Card:บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด
สถาบันการเงิน:ธนาคาร ซิตี้แบงก์
ประเภทบัตร:บัตร MasterCard, บัตรเครดิตทั่วไป
เหมาะสำหรับ:ผู้ชอบช้อปปิ้ง, ผู้ที่ชอบท่องเที่ยว
รายได้ขั้นต่ำ:15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ:20 ปีขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

พนักงานบริษัทเจ้าของธุรกิจ
สำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชน
สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดสำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด (สำหรับชาวต่างชาติ)

พนักงานบริษัทเจ้าของธุรกิจ
สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดสำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Update