สมัครบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ


สมัครบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ
  • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 2 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ครบทุก 25 บาท สำหรับการใช้จ่ายภายในประเทศ และรับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 3 คะแนน สำหรับการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
  • รับคะแนนสะสมพิเศษประจำปี ตามยอดใช้จ่ายตลอดทั้งปี สูงสุด 5%
  • บริการห้องพักรับรองพิเศษผ่านบัตร Priority Pass กว่า 1,000 แห่ง ใน 130 ประเทศทั่วโลก ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
สมัครบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ

รายละเอียด

ชื่อ Credit Card:บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ
สถาบันการเงิน:ธนาคาร ซิตี้แบงก์
ประเภทบัตร:บัตร MasterCard, บัตรเครดิต ทั่วไป
เหมาะสำหรับ:บุคคลทั่วไป, ผู้ชอบท่องเที่ยว, ผู้ชอบช้อปปิ้งทั่วไป

คุณสมบัติ ผู้สมัคร

อายุ:20 ปี
รายได้:50,000 บ./เดือน
สำหรับชาวต่างชาติ:ต้องมีรายได้ 80,000 บาทขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

พนักงานบริษัท
สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ /สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ
สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด/หนังสือรับรองรายได้
สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน
เจ้าของธุรกิจ
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน

เอกสารสำหรับชาวต่างชาติ

พนักงานบริษัท
สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน
เจ้าของธุรกิจ
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน