บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ สวัสดี


บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ สวัสดี


รายละเอียด

ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ สายการบินในประเทศ 499 บาท/ ท่าน/ เที่ยวบิน

 • จองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
 • ราคานี้เป็ นราคาที่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว สําหรับตั๋วที่มีราคาไม่เกิน 1,200 บาท/ เที่ยวบิน
 • จํากัด 10 เที่ยวบิน/ บัตร/ ปี (นับตามปี ปฏิทิน)
 • ยกเว้นวันศุกร์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (10 เม.ย. -16 เม.ย.) และปี ใหม่ (25 ธ.ค. – 5 ม.ค.) ของทุกป
 • สามารถซื้อให้บุคคลอื่นได้ แต่ต้องเดินทางไป-กลับพร้ อมกับผู้ถือบัตร

บัตรเครดิตกรุงเทพ สายการบินชั้นนําทั่วโลก ลด 5%

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ สวัสดี

 • จองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
 • ลดเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบิน ไม่รวมค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการพิเศษอื่น ๆ
 • ยกเว้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ (10 เม.ย. -16 เม.ย.) และปี ใหม่ (25 ธ.ค. – 5 ม.ค.) ของทุกป
 • สามารถซื้อให้บุคคลอื่นได้ แต่ต้องเดินทางไป-กลับพร้ อมกับผู้ถือบัตร

รับสิทธิ์เที่ยวฟรี 2 ท่าน/ สิทธิ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร

ตั้งแต่ 700,000 บาท ขึ้นไป / ปี
รับแพ็กเกจกระบี่ 3 วัน 2 คืน มูลค่า 24,000 บาท

ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป / ปี
รับแพ็กเกจเซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน มูลค่า 44,000 บาท

ตั้งแต่ 1,500,000 บาท ขึ้นไป / ปี
รับแพ็กเกจมัลดีฟส์ 3 วัน 2 คืน มูลค่า 138,000 บาท

จุดเด่น

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ สวัสดี

 • รับคูปองแทนเงินสด (E-Coupon) 10% เมื่อจองหอ้งพักต่างประเท ศแห่งทั่วโลกผ่าน
 • รับส่วนลด 10% เมื่อจองห้องพักภายในประเทศกว่า 4,500 เเห่งทั่วประเทศ
 • รับสิทธิซื้อตั๋ว เครื่องบินเส้นทางภายในประเทศราคา 499 บาท/ เที่ยวบิน สายการบินไทย ไลออนเเอร์, นกเเอร์ เเละ เเอร์เอเชีย
 • รับส่วนลด 10% เมื่อจองเเพ็กเกจกับมัณดาวีรต์ทัวร์
 • รับส่วนลด 10% ค่าห้องพักที่โรงเเรมมัณดาวีร์ รีสอร์ท เเอนด์ สปา กระบี่
 • ทัวร์ราคาพิเศษ รับส่วนลด 10% เมื่อ จองแพกเกจกับมัณดาวีต์ทัวร์
 • ส่วนลด 10% ค่าสมาชิกเว็บ สวัสดี ประเภทแพลทินัม (จากปกติ 19,999 บาท)
  รับตั๋วเครื่องบินสูงสุด 14 เที่ยวบิน และห้องพักฟรีสูงสุด 24 คืน รวมมูลค่า 45,000 บาท โดยต้อง มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่สมัคร เเละสามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได้ ภายใต้นามสกุลเดียวกัน
 • ช้อปปุ๊บได้ปั๊บ ทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 100 บาท ผ่าน www.sawadee.co.th/bangkokbank ทาง บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) จะบริจาคสมทบให้แก่โครงการคืนคุณแผ่นดิน 1 บาท
วงเงินสูงสุด สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ยอดชำระขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด (ไม่น้อยกว่า 500 บาท)
ดอกเบี้ยค้างชำระ 18%/ปี
สมัครบัตรเสริมได้ 4 ใบต่อ 1 บัตรหลัก
วงเงินฉุกเฉิน ไม่ระบุ
ดอกเบี้ย(ต่อปี) 18%/ปี
คะแนนสะสม 25 บาท / 1 คะแนน
อายุคะแนนสะสม ไม่มีหมดอายุ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลัก ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรเสริม ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรเสริม
ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลัก ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก
ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี บัตรเสริม (สำหรับใบที่ 1 และ 2 ฟรีตลอดชีพ สำหรับใบที่ 3 ขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 500 บาท/บัตร/ปี)

เอกสารการสมัคร

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ สวัสดี

 • กรณีบุคคลธรรมดา :
  • 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
  • 2. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ
  • 3. สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน
  • 4. ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน
  • 5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 • กรณีชาวต่างชาติ/ประกอบธุรกิจในไทย : เอกสารเพิ่มเติม
  • โปรดแนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปี
 • กรณีเจ้าของกิจการหรือประกอบอาชีพอิสระ : เอกสารเพิ่มเติม
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ ทะเบียนพาณิชย์
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม : เอกสารเพิ่มเติม
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ – แนบเพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบสมัคร

ผู้มีสิทธิสมัคร

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ สวัสดี

 • บัตรหลัก
  • อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
  • รายได้รวมขั้นตํ่า 15,000 บาทต่อเดือน
 • บัตรเสริม
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • แนบเพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบสมัคร
 • อายุผู้สมัคร: อายุ 20-65 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน

สมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ สวัสดี ง่าย ๆ คลิก